زنده یا مرده

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نوشته های من» ثبت شده است


داشت با دوستش سخن میگفت که من ازدواج نخواهم کرد دوست ندارم آخر آدم چگونه به یک نفر دل ببندد وبعد ببیند آن فرد تغییر کرده اخلاقش در خانه
یا که اصلا از بچه خوشم نمی آید دوستش میگفت بچه که خوب است شیرین است
گفت آری بچه شیرین است اما جدا از زحمتی که باید برای بزرگ شدنش کشید من دوست دارم برای فرزندم بهترین مادر باشم ومیدانم که نمیتوانم پس همان بهتر بچه دار نشوم
ومن تاییدش میکنم مادر نشدن بهتر از یک مادر بی مسئولیت شدن است

zende.ya.morde

پیر زن بی توجه به دیگران میگوید در یک بیمارستان کار میکنم سن وسالی از او گذشته ونگاه های اطراف تاثیری در او ندارد وبرایش پشیزی ارزش ندارد کارخود را میکند حرف های خود را می زند واینکه از نگاه دیگران دروغ است مانعی برایش نیست،

همسایه ها پچ پچ میکنند ومن متعجبم که دلیل پچ پچ هایشان چیست بعد ها دلیل پچ پچ هایشان را مادرم می گوید میگوید همسایه ها میگفتند او دروغ می گوید صبح ها به جای بیمارستان گدایی میکند خودمان دیدیمش ،من گوش هایم تیز میشود چه ؟ درخود فرو میروم ،

از کارش خوشم نمی اید ازطرفی دلم برایش میسوزد واز طرف دیگر میگویم کار او به تو چه ارتباطی دارد اخر

zende.ya.morde